Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Informacje dla rodziców:

Wykaz podręczników  obowiązujących w roku szkolnym 2022/23 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie BobrzańskimOBIADY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - ZAPISY I OPŁATY

Obiady w szkole rozpoczynają się od dnia 02 września 2021 r.

Zapisy na obiady wyłącznie pod numerem telefonu 603 698 334

Cena obiadu 8,65 zł x ilość dni żywieniowych w miesiącu

Wpłaty za obiady proszę dokonywać do dnia 10-tego każdego miesiąca na konto: Pizzeria Pierogarnia TONIA; ul. Pocztowa 2; 66-010 Nowogród Bobrzański nr:  05 1140 2004 0000 3502 8039 4242

W tytule przelewu należy podać:  za jaki miesiąc i rok wpłata, imię i nazwisko ucznia lub pracownika szkoły oraz nazwę szkoły.

Odpisy proszę zgłaszać do godz. 8:00 danego dnia pod nr tel. 603 698 334

 

Osoby, które mogą korzystać z posiłku refundowanego proszone są o składanie wniosków w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim


Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19.


Regulamin 

organizacji nauczania na odległość 

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka

 w Nowogrodzie Bobrzańskim