Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Technika

Na lekcji techniki uczniowie klasy 5 poznają podstawy obsługi maszyny do szycia


Uczniowie kl.6 na lekcji techniki budowali obwody elektryczne z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie klas szóstych na lekcjach techniki poznają budowę i działanie domowych urządzeń technicznych. Pierwszym omawianym urządzeniem było żelazko, za pomocą którego każdy uczeń prawidłowo wyprasował koszulkę. Od teraz rodzic będzie mógł korzystać z nowej umiejętności pociechy. 🙂 Wszystko dzięki urządzeniom zakupionym w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Dowody poniżej