Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Przedstawiamy kadrę Naszej Szkoły:

 

 Dyrektor Szkoły mgr Krystyna Puzio

 

  Wicedyrektor Szkoły mgr Barbara Bandziak


 PRACOWNICY DYDAKTYCZNI:

 Barbara Bandziak - wicedyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, plastyka

 Weronika Bublis-Tyczyńska - WOS, historia

 Oliwia Chlebowska - psycholog szkolny

 ks. Leszek Cioch - religia 

 Ewa Długosz - edukacja wczesnoszkolna

 Grażyna Drozdek - edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka

 Justyna Dwornik - edukacja wczesnoszkolna

 Krzysztof Frączak - język angielski

 Alicja Goździk - język polski 

 Beata Gwóźdź - nauczyciel świetlicy

 Jacek Grotkiewicz - technika, informatyka

 Joanna Janowska - edukacja wczesnoszkolna, matematyka

 Marzena Jermakowicz - edukacja wczesnoszkolna

 Bożena Kapusta - edukacja wczesnoszkolna

 Dorota Koszela - religia

 Dorota Laskowska-Kabała - pedagog szkolny, język polski

 Renata Maciejewska - doradztwo zawodowe

 Jolanta Maliszak - matematyka, technika

 Natalia Paczwa - matematyka, fizyka 

 Lech Pawlisiak - matematyka, przyroda, fizyka, chemia

 Krystyna Puzio - dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne

 Zofia Rogasik - bibliotekarz, edukacja wczesnoszkolna

 Tomasz Sawicki - wychowanie fizyczne

 Joanna Sobków - przyroda, biologia, geografia 

 Anna Staniszewska - chemia, biologia, WDŻ

 Alicja Starek - język angielski, muzyka

 Aleksandra Surowiec - logopeda, historia

 Zuzanna Ślemp-Zielińska - język polski

 Łukasz Śmiech - wychowanie fizyczne

 Małgorzata Tomczyk - edukacja wczesnoszkolna

 Agnieszka Zeman - język niemiecki


     PRACOWNICY OBSŁUGI:

     Małgorzata Baka - dba o czystość w naszej szkole 

     Witold Danełko - woźny

     Beata Felsman - sekretarz

Danuta Gawłowicz - dba o zdrowie naszych dzieci

Anna Jagas - dba o czystość w naszej szkole

Monika Kubicka - dba o czystość w naszej szkole

Beata Kruszyńska - dba o czystość w naszej szkole