Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

StartWytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Zapytanie ofertowe  na usługę cateringu  dla uczniów i pracowników  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka  w Nowogrodzie Bobrzańskim wroku szkolnym 2022/2023.  

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik 3 - oświadczenie

Załącznik 4 - klauzula informacyjnaWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/23 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023Zarządzenie NR 6/2022 BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański


Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obwiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium.


Wniosek O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Janusza Korczaka w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

w roku szkolnym 2022/2023


Potwierdzenie woli  przyjęcia  dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023


Deklaracja o kontynuowaniu nauki w Szkole Podstawowej Nr 1

im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Wykaz podręczników  obowiązujących w roku szkolnym 2021/22 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie BobrzańskimProcedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19 - Procedury-Covid19.pdf