www.sp-nowogrod.pl


A oto logo Naszej szkoły
 

o Pracownicy

o Klasy

o Rada Rodziców

o Samorząd Szkolny

o Kalendarz imprez

o Ważniejsze wydarzenia

o Nasze osiągnięcia

o Wspierający

o Nasza historia

o Przydatne linki

  A oto tarcza Naszej szkoły
 

Pracownicy

W naszej Szkole zatrudnionych jest ponad 40 pracowników: nauczycieli i pracowników obsługi. Nie sposób przedstawić wszystkich. Nie należy jednak zapominać, że ich wspólna praca owocuje prawidłowym funkcjonowaniem naszej placówki. NASZA DYREKCJA

  PRACOWNICY DYDAKTYCZNI:

   Barbara Bandziak - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy

   Ewa Długosz - edukacja wczesnoszkolna

   Justyna Dwornik - edukacja wczesnoszkolna

   Elżbieta Faściszewska - muzyka, plastyka

   Małgorzata Frąckowiak - religia

   Krzysztof Frączak - język angielski

   Alicja Goździk - język polski

   Anna Górecka - edukacja wczesnoszkolna

   Danuta Górna - edukacja wczesnoszkolna

   Jacek Grotkiewicz - technika, informatyka,

   e-mail:  jacekgrotkiewicz@wp.pl

   ks. Tomasz Grochowski - religia

   Joanna Janowska - edukacja wczesnoszkolna

   Marzena Jermakowicz - edukacja wczesnoszkolna

   Magdalena Matuszkiewicz - nauczyciel świetlicy

   Irena Kaja - edukacja wczesnoszkolna, przyroda

   Bożena Kapusta - edukacja wczesnoszkolna

   Kornelia Kaziemko - nauczyciel świetlicy

   Dorota Koszela - religia, WDŻ

   Dorota Laskowska-Kabała - pedagog szkolny

   Jolanta Maliszak - matematyka, technika

   Katarzyna Miedziak - edukacja wczesnoszkolna

   Lech Pawlisiak - dyrektor szkoły, matematyka, przyroda

   Bogdan Piersiak - język angielski

   Aleksandra Przewrocka-Petryków - historia, język polski

   Krystyna Puzio - wicedyrektor szkoły, wychowanie fizyczne

   Tomasz Sawicki - wychowanie fizyczne

   Maria Senyk - edukacja wczesnoszkolna

   Joanna Sobków - przyroda

   Aleksandra Surowiec - historia. logopeda

   Rafał Surynt - matematyka

   Zuzanna Ślemp-Zielińska - język polski

   Łukasz Śmiech - wychowanie fizyczne

   Iwona Warcholińska - bibliotekarz

   Małgorzata Tomczyk - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy

   Agnieszka Zeman - język niemiecki


  PRACOWNICY OBSŁUGI:

   Janina Bajcer - dba o czystość w naszej szkole

   Krystyna Choińska - dba o czystość w naszej szkole

   Beata Felsman - sekretarz

   Magdalena Gabrysiak - intendent

   Danuta Gawłowicz - dba o zdrowie naszych dzieci

   Joanna Jaskulska - dba o czystość w naszej szkole

   Danuta Jodko - dba o czystość w naszej szkole

   Roman Maruszczak - woźny

   o Powrót